AutoTrack, software pro analýzu dopravy a design, který může být přizpůsoben přesně pro Vás. Založen na výkonném systému pro analýzu tras.
AutoTrack nyní dává možnost analyzovat cesty řízených, kolejových vozidel a letadel, a stejně tak umí navrhovat parkoviště a okružní křižovatky..

Pro více informací ( v angličtině ) klikněte na Savoy logo.


AutoTrack Roads ( Silnice )

Předpovídá trasy vozidel na nákladních stanovištích, križovatkách, kruhových objezdech, na nájezdech čerpacích stanic a servisních plochách.

S vestavěnými modely, podporou pro komplexní uživatelem definovaná vozidla, řídicími modely, přizpůsobitelným nastavením pro prezentace a kompatibilní s hlavními CAD systémy, je AutoTrack denně využívaný software pro tisíce projektantů po celém světě.


AutoTrack Roads Pro ( Silnice )
Předpovídá trasy vozidel na nákladních stanovištích, křižovatkách, kruhových objezdech, na nájezdech čerpacích stanic a servisních plochách.
S vestavěnými modely, podporou pro komplexní uživatelem definovaná vozidla, řídicími modely, přizpůsobitelným nastavením pro prezentace a kompatibilní s hlavními CAD systémy, je AutoTrack denně využívaný software pro tisíce projektantů po celém světě.


AutoTrack Rail ( Železnice - tram - metro )
Ověřuje a vyhodnocuje pohyb tramvají a dalších lehkých kolejových vozidel.
S možnostmi jako Report Wizard (nástroj pro záznamy), 3D animací a souborem s mnohami typy tramvají, je nejsnadnějším dostupným nástrojem pro modelování pohybu tramvají.
Společně  s AutoTrack Silnice (nebo Roads Pro) dokáže modelovat i trasy ostatních vozidel.


AutoTrack Aiports ( Letiště )
Analyzuje aspekty týkající se letových operací na letišti, kontroluje posuv letadel, volná místa u terminálů, rolování na vzletovou plochu, bezpečný odstup od proudových motorů a použití servisních míst pro plánování pohybu podpůrných vozidel na letištích.
Použití s AutoTrack Silnice (nebo Roads Pro) umožňuje modelovat i přístup k letišti.

AutoTrack Parking  ( Parkování )
Integrované standarty v oblasti parkování a nástroje k modelování parkovacích stání a řad a přístupových cest zrychluje projektování a odstraňuje dlouhou práci při modelování alternativního rozložení.
Široká škála možností umožňuje nadefinovat najížděcí úhly, značení, bezpečnostní zóny, speciální místa (např. pro handicapované), rozměry ostrůvků a další parkovací vybavení (příčné prahy, parkovací automaty).
Již vykreslená parkovací místa, nebo řady míst mohou být upravovány v případě potřeby. Speciální nástroj dovoluje "vyříznout" přístupové cesty skrze parkovací plochy. Podporováno je i parkování podél místních komunikací.

AutoTrack Junctions ( Křižovatky )
Vytváří okružní křižovatky z již existujících křížení, umisťuje dělící ostrůvky, přechody, zpomalovací pruhy a světelnou signalizaci.
Upravení geometrie dává možnost okamžité zpětné vazby, což má přímý dopad na rychlost navrhování, přepravní kapacitu, délku front a úrověň údržby. To vše pomocí dynamického spojení k industriálnímu standartu ARCADY.

kontakt
download
o nás
domů
www.symos.cz