SW pro správu a vizualizaci dat plynovodu a ropovodu
SW rešení
Správa a aktualizace dat liniových objektu ve spojení s GPS a terénními daty, vyžaduje specializovaný nástroj na rychlé zobrazení a prehled veškerých dat potrubí, ci jiného liniového objektu v daném míste. Automatický výber dat podle pozice, analýzy objemu a tlouštky krytí, poplachové plány. Jednodušší a rychlejší ovládání než velké GIS systémy, vývoj na míru zákaznického projektu, rešení pro PC i PDA.
PipeBOOK – elektronická kniha potrubí, zpracovaná na PC i palmtopu s možnou vazbou na GPS pozici uživatele. Správa a údržba dat potrubí. Poskytuje rychlý prehled dat na schematickém zobrazení potrubí, ventilu, markru, poruch, svaru i objektu, spolu s tabulkami dat okolí. Grafické znázornení analýz objemu, nezbytných poplachových informací. Jednoduché a rychlé ovládání v terénu, prizpusobené požadavkum zákazníka.
PipeRADAR – komplexní systém rešení a vyhodnocování tlouštky krytí potrubí ze sebraných GPS dat a radarového ci elektrického merení hloubky potrubí. Ve spojení s analýzou terénu a existujících dat predstavuje nejrychlejší a nejlevnejší systém rešení kontroly hloubky potrubí.
Naše prednosti
Nabízíme velmi rychlé a presné rešení elektronické knihy potrubí a vyšetrování hloubky potrubí, vcetne HW, SW i vlastního merení v terénu a veškeré zpracování merení. Jedná se o revolucní rešení dané problematiky, prakticky proverené na pilotním merení pro AWP ADRIA-WIEN PIPELINE GmbH. Jako jediní máme SW 3D rešení a analýzy stávajících i porizovaných dat potrubí, vcetne jejich rychlé vizualizace na kapesních pocítacích.
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentárem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu symos@symos.cz.
Copyright © 2011 SYMOS s.r.o.
Naposledy zmeneno: 6. 3. 2011
Symos logo
kontakt
download
o nás
domů